Sedan ett par månader tillbaka verkar Kvar i Eksjö för att hjälpa asylsökande ungdomar att kunna stanna kvar i Eksjö även efter att de fyllt 18 år eller blivit åldersuppskrivna. Det i syfte att motverka psykisk ohälsa och ge förutsättningar för att till exempel slutföra gymnasiestudier. Till ändamålet har det nu klirrat till i kassan vari man mottar 100 000 kronor från Eksjö kommuns integrationspott och tillsammans med Södra Vedbo pastorat även erhållit nära 430 000 kronor från Svenska kyrkan.

– Vi är givetvis jätteglada och tacksamma. Samtidigt täcker det inte på långa vägar det behov som finns, men det är en bit på vägen, säger föreningens ordförande Ingrid Åkesson Holmberg och berättar att föreningen i dagsläget även har ansökningar inne hos Röda Korset och Rädda Barnen.

Måste lösa boende

Kostnaderna handlar framförallt om att hitta olika boendelösningar åt de 25 ungdomarna. I dagsläget har man hittat en lösning för 16 av dem, varav tio i ideella familjehem. Andra har hitta provisoriska lösningar där de delar på rum och lägenheter. Dessutom verkar föreningen integrationsfrämjande i allmänhet när det kommer till exempelvis studier och att finna en social fritid.

– Vi har åstadkommit en del men vi har fortfarande mycket arbete framför oss. Jag föreställer mig att om vi de inte hittar boende åt dem så försvinner de ändå inte härifrån, för det är här de har sina svenska rötter och känner sig trygga. Då hamnar de på gatan istället och det är inte bra för någon.

Annons

Vill utveckla arbetet

Åkesson Holmberg berättar att det i andra kommuner bland annat finns bidrag att ge till de ideella familjehemmen. En lösning hon gärna skulle se även i Eksjö kommun. Dessutom hoppas hon på ett idéburet offentligt partnerskap mellan flera olika parter som kommunen, föreningar och kyrkor.

– Då skulle arbetet inte vara lika skört och beroende av en enskild organisation, förklarar hon.