Avtalet har tecknats via ett dotterbolag och ska löpa över fem år och gäller de större fackhandelskedjorna i Europa om butiksbelysning. Avtalet är i linje med koncernens fortsatta satsningar på utvecklingen av professionella belysningssystem till detaljhandeln och stärker marknadspositionen i Europa. Vem som köpt belysningssystemen är inte offentligt.

Avtalet innebär att ITAB genom sin globala närvaro ska ersätta befintlig belysning i flera hundra butiker till energibesparande LED-teknologi. Avtalets längd och omfattning innebär en god plattform och stabilitet för både kunden och ITAB för de kommande åren.

Fjäder i hatten

— Det här är en fjäder i hatten och innebär leveranser till ett flertal länder, jag tror det är en av våra största affärer någonsin och ett det är ett kvitto på vår växande position på belysningssidan. Vi ser dock inte att affären innebär nyanställningar till Jönköping och Nässjö i nuläget, säger vd, Ulf Rostedt.

Itab har i dag cirka 3600 anställda i ett flertal länder, varav drygt 300 i Jönköping och Nässjö. Koncernen omsätter drygt 6,5 miljarder kronor.