Sävsjö blir första kommun på Höglandet som tar fram en specifik plan mot självmord. Tidigare har man haft en punkt i kommunens säkerhetsarbete genom styrdokumentet för krisberedskap. Nu har socialnämnden tagit fram en specifik plan just för att arbeta mot självmord.

– Det är runt 1500 personer som årligen avslutar sina liv i förtid. Det är alltså sex gånger så många som dör i trafiken och det är alldeles för många. Det visar hur viktigt det är att aktivt förebygga för även om det bara är någon enstaka i vår kommun per år som tar livet av sig är det en för mycket, säger Anette Gustafsson (C), socialnämndens ordförande i Sävsjö.

Relaterat: Fler medborgarförslag leder till resultat

Det senaste decenniet har antalet suicid sjunkit något i kommunen men Anette Gustafsson tycker att mer kan göras. Om allt går som det ska nu bör kommunfullmäktige kunna rösta om den nya handlingsplanen runt årsskiftet.

– Efter att den varit på remiss så går den tillbaka till socialnämnden för slutkorrigering. Sedan beror det på hur snabbt fullmäktige kan ta upp det. Senast första november ska remissvaren ha inkommit.

Relaterat: Kommunfullmäktige klubbade igenom nya äldreplanen

Handlingsplanen fokuserar i första hand på information, utbildning och de myter som förekommer kring självmord.

– Det finns exempelvis myter som säger att de som pratar om självmord inte genomför det men de allra flesta som tar livet av sig har försökt prata om det. Det gäller att ta det på allvar om någon försöker prata om det. Lyssna, fråga och ta kontakt om man misstänker att något är fel. I planen finns det information om vart man kan vända sig så det är något alla bör läsa.

Annons