Liksom övriga regioner och landsting i landet har Region Jönköpings län ett mål om att vara oberoende av inhyrd personal till år 2019. I juni i år antogs en ny handlingsplan som nu satts i verket.

Fakta: Kostnaden ökar

Kostnadsutveckling för hyrläkare i Region Jönköpings län 2013 - november 2017:

2017 t..

Fakta: Kostnaden ökar

Kostnadsutveckling för hyrläkare i Region Jönköpings län 2013 - november 2017:

2017 t.o.m. november: 176,6 miljoner.

2016: 153,4 miljoner.

2015: 112,4 miljoner.

2014: 113,1 miljoner.

2013: 103 miljoner.

Kostnadsutveckling hyrsjuksköterskor:

2017: 2,6 miljoner.

2016: 2,0 miljoner.

2015: 3,3 miljoner.

2014: 0,8 miljoner.

2013: 0.

Visserligen ligger länet bra till i jämförelse med landet som helhet, kostnaden för hyrpersonal utgör 3,4 procent av den totala personalkostnaden. Samtidigt går utvecklingen åt fel håll, de senaste fem åren har kostnaderna för hyrläkare bara ökat.

— Vi jobbar intensivt för att nå målet och vår förhoppning är att göra det helt och hållet. En tillfällig vakans är en annan sak men det som är problemet nu är att det blivit mer av en permanent situation, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

"En generell brist"

Att situationen ser ut som den gör har flera orsaker beroende på vilka områden inom vården det handlar om. Inom vissa områden anlitas inga hyrläkare alls och i andra är problemen desto större.

— Inom exempelvis radiologi hade vi förhoppningen att nå målet. Sedan gick rätt många på en gång över till en annan arbetsgivare, en sådan faktor kan spela in, säger Mats Bojestig.

De områden som har störst problem just nu är primärvård, psykiatri, medicinsk diagnostik, radiologi och patologi. De områden som i nuläget bedöms ha störst utmaning att nå målet är primärvården och psykiatrin, främst vid Ryhov.

— Inom primärvården finns en generell brist vilket är utmaningen, vi håller på att utbilda ikapp men sådant tar tid.

Ökar ST-tjänster

Annons

Regionen har för egen del utökat antalet ST-anställningar över tid. I landet utökades intaget till läkarutbildningen med 40 procent 2006, något som kan få genomslag de kommande åren.

— Med AT-tjänstgöring och sedan ST-tjänstgöring så tar det upp till tolv år att specialistutbilda sig, så det är fortfarande för tidigt att se effekterna av det, säger Mats Bojestig.

Utbildning ett lyft

Den nuvarande handlingsplanen är omfattande. Det handlar om att hitta nya arbetssätt, använda resurserna på ett smart sätt, skapa en bra arbetsmiljö, jobba med ledarfrågor, utbildningsfrågor, rekrytera läkare och utöka anställningarna av AT- och ST-läkare.

— Att arbeta med "rätt använd kompetens", att utnyttja resurserna rätt, är en viktig del av planen. Sedan prövar vi hela tiden om vi behöver hyrpersonal eller kan göra på annat sätt och försöker få till så att man tar en fast anställning istället, säger Mats Bojestig.

2019 får Jönköping en läkarutbildning vid Hälsohögskolan, det tror Mats Bojestig kan innebära ett lyft.

— Mest hyrläkare finns i Västernorrland och minst på universitetsorterna som Uppsala, Örebro och Stockholm. Ju längre man kommer från universiteten, desto svårare blir det, säger Mats Bojestig.

"Måste jobba ihärdigt"

När det kommer till hyrsjuksköterskor, där en del andra regioner har problem, har länet klarat sig utan något större beroende. Kostnaden har visserligen gått uppåt men Mats Bojestig bedömer det som en tillfällig utveckling.

— Vi jobbar intensivt där också. Det handlar om anställningsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsfördelning. Jag tror det hjälpt oss att vi jobbat intensivt med detta och att vi har tillgång till en utbildning, säger Mats Bojestig.

Tror du att ni kommer att nå målet?

— Jag tror att vi måste jobba ihärdigt med den här frågan. Om hela landet försöker minska samtidigt så är det vår förhoppning att fler söker sig till en fast anställning, säger han.