Arbetsmarknaden år 2022 ser ljus ut för präster och diakoner, skriver Göteborgs-Posten. Arbetslösheten för präster ligger under 0,3 procent och framtida pensionsavgångar bidrar till en fortsatt kraftig brist.

Fakta: Här är jobben där konkurrensen är liten 2022

Siffran inom parentes är ett mått på prognosens osäkerhet. Siffran 1 anger låg osäkerhet och..

Fakta: Här är jobben där konkurrensen är liten 2022

Siffran inom parentes är ett mått på prognosens osäkerhet. Siffran 1 anger låg osäkerhet och 5 hög osäkerhet. Osäkerhet kan finnas i branscher som är starkt påverkade av politiska beslut, internationell konkurrens eller där det råder stora svängningar av andra orsaker.

Apotekare (3)

Arbetsmiljöingenjör (3)

Arbetsterapeut (2)

Audionom (2)

Biomedicinsk analytiker (2)

Diakon (2)

Djursjukskötare (3)

Fysioterapeut (2)

Inredningsarkitekt (1)

It– och datautbildad (3)

Kemist (4)

Lärare i årskurs F–3 och årskurs 4–6 (2)

Matematiker och statistiker (3)

Officer (3)

Optiker (4)

Planeringsarkitekt (1)

Präst (1)

Receptarie (2)

Skolledare (1)

Socionom (1)

Speciallärare och specialpedagog (2)

Studie– och yrkesvägledare (3)

Tandhygienist (2)

Yrkeslärare i gymnasieskolan (2)

Ämneslärare årskurs 7–9 och i gymnasieskolan (3)

Fakta: Jobb med stor konkurrens 2022

Beteendevetare (3)

Biolog (5)

Hälsovetare (3)

Kommunikationsyrken (3)

Musei- och kulturmiljöyrken (1)

Samhällsvetare (4)

Källa: Saco

— Det är oroande. För präster är bristen så pass stor att 25 procent av platserna är vakanta i vissa stift. Det medför övertid och överbelastning för dem som är kvar, säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans akademikerförbund, till GP.

För att locka människor till yrket tror hon att Svenska kyrkan behöver tänka på hur man framställer sig och att man behöver visa att man tar arbetsmiljöfrågor på allvar och är en attraktiv arbetsgivare för unga människor.

Annons

Enligt en ny Sacorapport bedöms det vara lätt att få jobb i 25 av 66 undersökta akademikeryrken år 2022.

— Det finns många studenter som inte är medvetna om hur arbetsmöjligheterna för olika yrken ser ut. Men det är viktigt så att de inte blir överraskade efter examen och upptäcker att det är svårt att få ett visst jobb eller att lönen är sämre än väntat, säger Pälle Kamali, ansvarig för rapporten på Saco, till GP.

Brist på officer och präster

Det finns flera yrken som visar att det kommer att finnas en framtida brist på utbildad personal. Officer är ett sådant yrke tillsammans med präster och lärare.

I en prognos från Skolverket menar man att det kommer att examineras 31 700 ämneslärare mellan 2015 och 2029 men behovet uppges vara 56 400.

— Det är alarmerande hur mycket lärare det kommer att saknas, säger Kamali, till GP.

Vill man däremot jobba som kommunikatör eller biolog ser det mörkare ut då jobben är färre.