Nässjöakademin på Träcentrum stängde förra veckan ansökan till yrkeshögskoleutbildningen och urvalsprocessen har nu startat.

– Det känns tryggt med ett fortsatt högt söktryck, säger utbildningsledare Thomas Gustafsson som ser ett fortsatt bra underlag för att fylla utbildningens platser. Antalet platser har ökat från 20 till 25 och det är för att möta efterfrågan från branschen.

Enligt Thomas Gustafsson är behovet att anställa lokförare fortsatt stort hos tågoperatörerna, fortsätter Thomas.

De som har sökt utbildningen kommer att göra ett inledande webbtest. Klarar man det väntar sedan psykologtester. De sökande som klarar de tre sammanlagda testerna graderas sedan, och de 25 med bäst testresultat och som dessutom uppfyller Transportstyrelsens medicinska krav, erbjuds sedan plats.

Den 5 november skickas antagningsbeskeden ut. Utbildningen startar vecka 3 2020.

Thomas Gustafsson är utbildningsledare på Nässjöakademin.