Det är både tågföretagen som kör tågen och Trafikverket som delar ansvaret för exempelvis spår och trafikledning och de kan båda två bli betalningsskyldiga om de orsakat störningar i tågtrafiken.

Bland persontågsbolagen är det största bolaget, SJ, som kanske förväntat, betalat in mest straffavgifter under 2019 första halvår. Totalt landar SJ:s summa på 9,2 miljoner kronor inbetalat i böter.

Orterna som sticker ut

Kalmar länstrafik ligger riktigt illa till på listan och har fått böta för många inställda tåg. En förklaring till de många inställda avgångarna ligger hos den så kallade Kustpilen, som är motsvarande Jönköpings Krösatåg. Dels är tåget i dåligt skick och dels är rälsen undermålig.

Kustpilen orsakar problem även för Jönköpings länstrafik och Krösatågen som även dem ligger högt upp på listan med flest inställda avgångar.

Den sträckan som trafikeras av Kalmars tåg har orsakat många av de inställda avgångarna för Jönköpings del.

Dock ska det poängteras att statistiken för Jönköpings länstrafik förbättrats under årets första sex månader, jämfört med förra året.