Affärsverket har under en till två veckor försökt lokalisera var de stora volymerna av dricksvatten försvinner. Man har en uppskattning att cirka tusen kubikmeter vatten per dygn läckt ut i Nässjö tätort under en period.

— Det är vinter och vi är inne i en läckperiod, konstaterar entreprenadchef Patrik Styrbjörn.

Svårigheten har varit att tjälen i marken gör att vattnet inte rinner upp utan sprider sig under det frysta marklagret. De upptäcks inte så lätt.

Minskat läckage

Med helgens fynd ändras nu situationen.

Vattenläckan på Upplagsgatan bedömer man vara en av läckorna som bidrar till det stora läckaget som pågått en tid. Gatan är en mindre avskild väg i stadsdelen Handskeryd.

— När läckan är åtgärdad uppskattar vi att läckaget minskar med mellan 200 och 240 kubikmeter vatten per dygn, säger Patrik Styrbjörn.

Annons

— Det kommer förbättra läget för oss och minska läckaget med 20 till 25 procent.

Läckaget i korsningen Espingsgatan/Furuhällsvägen tror Patrik Styrbjörn är en ny vattenläcka som uppkommit under helgen.

— Den hör inte till vårt ursprungsproblem, det är vår bedömning, säger han.

Där grävde man under lördagen och vattnet är nu stoppat.

Mjuk mark

Tidningen har uppgifter om att det inte är så länge sedan det var en vattenläcka där. Stämmer det?

— Espingsgatan har haft tidigare läckor, men om det var precis i korsningen, vet jag inte. Markförhållandena där gör att det kan uppstå läckor, marken rör sig, svarar han.

En läcka till

En tredje vattenläcka har under helgen lokaliserats på Gambogatan i Norrboda som också kommer att åtgärdas.

Patrik Styrbjörn säger att man nu koncentrerar sig på att laga läckorna. I morgon, måndag, återupptas arbetet för att hitta fler.

Det är ingen fara för dricksvattenförsörjningen?

— Vi har dricksvatten i Nässjö. Jag fick precis rapport från vattenverket att vi i nuläget klarar produktionen, det är inga problem.

Är hus skadade av vattenläckorna?

— Vet inte i nuläget, inget som jag har fått kännedom om i så fall.