Ett högt buller kan höras ifrån betongsågen när den sätter sina tänder i den blöta asfalten. Där står Daniel Norss, som är anställd vid Nässjö affärsverk, ensam och jobbar.

Här ska den tidigare linjemålade cykelbanan förhöjas och bli en del av trottoaren. Cykel- och gångbanan ska bli någonstans mellan 1,30 till 1,50 meter sammanlagt. Cyklister ska nu kunna åka säkrare i två riktningar, det vill säga på båda sidor av gatan.

Ny och större cykelparkering

Tanken är att det ska bli säkrare att ta sig till och från resecentrum med cykel.

Vid Resecentrum ska det också byggas en ny större cykelparkering. Detta skulle kanske uppmuntra fler att ta sina cyklar till tåget.

– Trafiken på gatan kommer att bli lite begränsad i och med att vi måste ta en del utav vägbanan i anspråk för att kunna jobba, säger Johan Grändemark, kontaktperson för bygget.

Ska vara klart till våren 2019

Vissa åtgärder har gjorts för att göra det möjligt för bussar och annan trafik att ta sig in till stationsområdet. Nu har personalen från affärsverket tagit bort buskar och flyttat på ett träd som blockerade vägen.

Arbetet ska pågå under hela hösten och förväntas vara klart till våren 2019.