Brandmän från hela länet kämpade för att få storbranden under kontroll.

Gamla stan i Eksjö är välkänt för sin träbebyggelse.

Under söndagsmorgonen eldhärjades en fastighet mitt i centrala Gamla stan.

År 1856 eldhärjades mer eller mindre hela staden söder om torget men denna gång kunde närmare 100 brandmän från räddningstjänster i hela länet hindra branden från att sprida sig.

Från Eksjös kyrka kan man se brandens spridning.

Hur branden startade är i nuläget oklart.

Forsellska gården är en av de mest välkända byggnaderna i Gamla stan.

Så här beskrivs fastigheten:

Annons

Forsellska gården uppfördes på 1830-talet, ursprungligen för garveriverksamhet. Byggnaderna genomgick 1961 en restaurering som lämnade exteriören i allt väsentligt oförändrad, medan interiören genomgick stora förändringar.

Längan utmed Norra Storgatan är uppförd i timmer i två och en halv våning med fasad av locklistpanel med rundade locklister. Mot bakgården finns tre balkonger. Bottenvåningens fasad har skyltfönster mot gatan. Längan har ett brutet sadeltak och sockeln är av putsad sten. Utmed Vaxblekaregränd och Arendt Byggmästares gata är två timmerlängor uppförda i vinkel i två våningar. Längornas fasader är klädda med locklistpanel med rundade locklister.

En körport leder in på gården från Arendt Byggmästares gata. Utmed fasaden finns en svalgång med balustrad. De två längorna har sadeltak och socklar som vilar på sten. Gårdslängan utmed norra tomtgränsen är uppförd av timmer i två våningar med fasad av röd pärlspontpanel. Längan har sadeltak och vilar på en sockel av sten.