Kommunen är en stor arbetsgivare med många anställda inom skilda verksamheter. Det innebär att det är många som ska unnas en välbehövlig semester under sommartid.

Skolorna stänger och en del andra verksamheter kan också stängas eller gå på lågfart, men inte alla. Äldreomsorgen är en av dessa.

Många vikarier

Till sommaren söker kommunen därför cirka 150 vikarier till äldreomsorgen. Utbildning är önskvärt, men hänsyn tas även till personlig lämplighet. Att hitta 150 utbildade undersköterskor för en sommars arbete är en utmaning.

Annons

Att vara 18 är en nödvändighet, och i många fall ses det som en fördel att vara äldre än så. Inom vissa områden krävs även körkort. Det gäller vissa hemtjänstområden.

De som är villiga att jobba minst sex veckor i en följd prioriteras till jobben.

Kostenheten behöver cirka 30 vikarier för att kunna laga under semestertiden. Även här går utbildade före, liksom den som vill jobba en stor del av sommaren.

Erfarenhet ett krav

Inom HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn behövs personal under semesterperioden. Hur många framgår inte av informationen. Relevant utbildning prioriteras och erfarenhet är ett krav.

Omsorgen om funktionsnedsatta behöver cirka 50 vikarier till sommaren. Den som jobbar som omvårdare eller personlig assistent, har att hjälpa brukaren i sitt hem, i vardagen och på fritiden.

Gemensamt för samtliga jobb är att de ska sökas digitalt. Kommunen tar inte emot ansökningar på papper.