Inläsningstjänst har rankat Sveriges kommuner efter deras arbete med modersmål i förskolan. Bland de 204 kommuner som valt att delta i barometern har Aneby placerat sig på sjunde plats. Det var med 21 poäng, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 13.

– Aneby kommun har ett aktivt arbete för att hjälpa flerspråkiga barn att utveckla sitt modersmål i förskolan, säger Jakob Skogholm, vd för Inläsningstjänst i ett pressmeddelande.

I dag är var femte barn i Sverige flerspråkigt. Forskning visar att ett aktivt modersmålsarbete stärker fortsatt språkutveckling både på modersmålet och svenska.

Aneby kommun har gjort en satsning på att förskolebarn ska få hjälp med sitt modersmål.

– För 1,5 år sedan anställde vi en språkstödjare. Det tror jag inte att så många andra kommuner har, säger barn- och utbildningschef Bosse Rofors.

Han påpekar att skollagen är väldigt tydlig med att undervisning i modersmål ska kunna erbjudas.

– Vi måste hitta vägar för att små barn ska kunna vara tillsammans och ge dem ett visst stöd i det.

Med arabiska

Den person som Aneby kommun anställt och som framför allt arbetar med det arabiska språket kan bokas av förskolorna.

– Det kan till exempel var inför temaarbeten, då vederbörande kan tolka, visa och förklara.

– I leken är alla barn så otvungna, men vi tror att lite extra förstärkning kan ge resultat.

Någon vetenskaplig mätning har inte genomförts sedan språkstödjaren anställdes.

Annons

– Men vi tror att hjälpen innebär en bra start för barnen och det är lite bättre utveckling än för några år sedan. Språkstödjaren har fullt upp.

Bosse Rofors och Anna Wijk tycker att språkstödjarens arbete ger resultat.

Anna Wijk, rektor och förskolechef, är arbetsledare för språkstödjaren. Hon tycker att man har god nytta av den tjänsten.

– Absolut, vi når föräldrarna på ett annat sätt än tidigare.

Språkstödjaren blir till god hjälp vid till exempel inskolning, föräldramöten och utvecklingssamtal och, som även Bosse Rofors nämnde, när det ska göras temaarbeten.

– Vi använder oss av tolkar till barn med andra modersmål än arabiska, men de kan inte få lika mycket hjälp i vardagen.

Enligt Anna Wijk utnyttjas även föräldrarna.

– Och ibland går språkstödjaren in i skolorna och hjälper till.