Under våren köpte kommunen in markområdet mitt emot Trollevis gröna fotbollsplaner. Syftet var att ge fler möjligheten att bygga en bostad. Några kommunala tomter finns inte längre att köpa i samhället. Tillgången har inte motsvarat efterfrågan.

Området mellan bebyggelsen på Scherlingsväg och tennisbanorna förväntas ge plats för 20-25 villor.

Detaljplanearbetet har kommit så långt att det ska gå ut på samråd. Under förutsättning att det inte uppstår några förseningar i processen, kan det bli byggstart till nästa sommar.