Det är Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. De har lämnat in ett bygglov till Eksjö kommun som gäller en komplementbyggnad.

I beskrivningen skriver man att det är en byggnation av minsökbana för hund. Staketerat område samt tillhörande mindre förrådsbyggnad.

Richard Kittendorff, bygglovsprojektledare på Fortifikationsverket, sköter bygglovsbiten.

— Det ska vara ett instaketerat område där man kan öva med hundarna. Till det här området ska det finnas en mindre förrådsbyggnad. Det ska finnas en del teknik till området också som belysning och larm och så vidare, säger Richard.

Bygglovet avser ett område på Ränneslätt. Richard Kittendorff berätta att det finns ett liknande instaketerat område som kallas för sensorbana vilket är en certifieringsbana för hundarna.

Använder schäfer

Marcus Rossing, hundinstruktör på Göta ingenjörregemente, Ing 2, berättar att det är ett tiotal personer som är anställda på regementet som hundförare. Hundförarna är anställda som soldater, de ska klara av allt som de andra soldaterna gör som att skjuta, sjukvård och kunna köra vissa fordon. Men de har även en hund i arbetet.

Annons

— Hunden bor tillsammans med hundföraren. I Försvarsmakten har vi en egen hunduppfödning för schäfer. Därför använder vi bara schäfer just nu. Men det finns flera raser som skulle kunna passa för den här typen av uppgifter. Schäfern är en allsidig ras som klarar av mycket och är tålig för att bo ute i väder och vind, berättar Marcus.

När valparna föds upp får de göra ett lämplighetstest någon gång mellan att de är 12-18 månader. Om de klarar testen så börjar deras träning. Hunden tränas ett år innan den hamnar hos hundföraren.

Nedgrävt sprängämne

Bygglovet som har lämnats in till Eksjö kommun har varit uppe för diskussion på Ing 2 redan år 2008. Men det har dragit ut på tiden.

— Nu används inte hundarna till huvudsak för att leta efter minor, hotbilden kring minor har ändrats och för tillfället behövs inte minhundar lika mycket. Däremot har hotbilden för hemmagjorda bomber och sök längs vägar ökat.

Marcus Rossing berättar att man inte kan gräva ner sprängämnen på vägar eller i terrängen nu för att öva hundarna, därför underlättar om de får en ordentlig övningsbana.

Hunden minns

Det finns en certifieringsbana på Ränneslätt där hunden får söka efter sprängämne. Men den kan man inte använda för många gånger.

— Hunden lär sig och kommer ihåg var grejerna finns. Det blir för en för smal plats som det inte fungerar att ha som träningsbana.

Om bygglovet blir beviljat blir minsökbanan på 1 600 kvadratmeter. Förrådet på 25 kvadratmeter.