Än så länge kan luftslottet tyckas bestå enbart av ribbor utlagda på marken, mitt bland blåbärs- och lingonris. Men den som tittar närmare ser ett mönster, att detta inte är måfå.

— Här är ingången, säger Chun Lee Wang Gurt och bjuder in i sitt luftslott, sitt utomhus.

Sedan börjar hon beskriva sitt verk, som i sanningens namn mest finns i hennes tankar.

Fast Chun Lee Wang Gurt har förmåga att visualisera. För henne är det abstrakta redan konkret och hon har en klar bild av vad hon vill åstadkomma här i skogsdungen mellan Filmbyn och sjön.

Stort hus

— Varje landskap har sin egen karaktär. Varje träd har ett eget liv. Trädet har en själ och egna känslor, säger hon.

— Träden här bildar ett samhälle, de är olika grupper eller familjer men har kontakt via rotsystemen. Och alla träden har ansiktena vända mot sjön, ser du det?

I skogen tänker hon bygga ett luftslott som är 30 meter stort åt alla håll. Installationen byggs av rejäla reglar och blir som högst 5 meter och som lägst 2,5 meter. Reglarna målas i slamfärg och mellan dem finns bara luft. Huset består av ramar, som en tredimensionell ritning.

Annons

Konstruktionen ska borras ner i marken, den blir stadig men kan ändå tas bort utan att lämna några spår efter sig.

Rum i ring

— Luftslottet får tolv rum, lika många som året har månader, och rummen bildar en ring. När vi går in i luftslottet ska vi känna oss omfamnade.

Chun Lee Wang Gurt är artist in residence med Kulturakademien i Mariannelund, Kaim, som värd. För nio år sedan, under det stora konstprojektet Folk 08, var Chun Lee i Mariannelund som ansvarig för en samlingsutställning.

Den nu aktuella installationen möjliggörs genom ett samarbete mellan Kaim och Filmbyn samt sponsorer.

Skogens rum

Platsen för luftslottet är fantastisk, menar Chun Lee.

— Jag har varit här och arbetat tio, tolv timmar sedan helgen, säger hon och förklarar att hon tänker förstärka platsens rumsliga känsla.

— Titta uppåt! Då ser du träden som har så stor värdighet och himlen där molnen rör sig. Och där, emellan trädstammarna ser du sjön. Är det inte vackert? Vattnet får hela skogen att glittra och flera gånger om dagen ser jag fiskar hoppa.

Enkelt är stort

Chun Lee vill framhäva den småländska skogen och dess egenskaper, säger hon.

— Genom det vill jag hjälpa människor att se tillvaron på annat sätt. Jag vill visa på meningsfullheten i det enkla. Det väsentliga i livet är enkla, barnsliga saker. Där ryms hela världen.

Installationen är ännu mest på tankestadiet, men arbetet fortskrider försäkrar Chun Lee. Mot slutet av augusti räknar hon med att projektet ska ha konkretiserats betydligt.

Den 30 augusti blir det om inte vernissage så i alla fall Artist talk på Filmbyn med henne och projektet i fokus.

På lördag deltar Chun Lee också i den filmworkshop som Filmbyn arrangerar.