– Vi är ännu inte färdiga med rekryteringen av personal till sommaren .Men det är klart att vi har en bild av hur det kommer att se ut, förklarar Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör med ansvar för kirurgisk vård i region Jönköpings län.

Kjell Ivarsson och Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör med ansvar för medicinsk vård, har i dagarna fått en noggrann genomgång av berörda verksamhetschefer om läget inför semesterperioderna på Höglandssjukhuset.

– Det är möjligt att vi tillfälligt måste minska antalet vårdplatser. Men det är inget nytt. Det gör vi varje sommar på våra tre akutsjukhus, förklarar Agneta Ståhl.

Kan det bli aktuellt att stänga en eller flera vårdavdelningar?

– Det kan vi inte svara på idag. Det är för tidigt. Vi jobbar vidare in i det sista med att hitta vägar för att klara bemanningen och samtidigt trygga patientsäkerheten.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård har medfört att genomströmningen av patienter ökat på Höglandssjukhuset, vilket väntas påverka sommarsituationen positivt.

– Höglandet är en föregångare vad det gäller samarbete mellan slutenvården och kommunerna. Det tror vi kommer visa sig gynnsamt för Höglandssjukhuset i sommar, säger Kjell Ivarsson.

– Höglandskommunerna är duktiga på att med stöttning från primärvården ta hand om patienter som behöver fortsatta insatser i hemmet efter sjukhusvistelsen.

Annons

Den dagliga styrning som förra sommaren bidrog till att underlätta akutsjukhusens verksamhet under små och stora toppar på olika kliniker återkommer i år. Och den räknar Ståhl och Ivarsson blir ett viktigt hjälpmedel i det fortlöpande arbetet att hantera den utmaning semesterperioderna utgör för landets samtliga akutsjukhus.

– I region Jönköpings län jobbar inte bara klinikerna inom sjukhusen, utan även de tre sjukhusen nära varandra.

– I år liksom ifjol kommer det att finnas möjlighet att ta del av såväl lediga platser inom sjukhuset som på övriga sjukhus i regionen, berättar de båda sjukvårdsdirektörerna.