Det är inte utan att man funderar på om det faktiskt finns en sådan, efter att ha följt den glödheta debatten under regionfullmäktiges augustisammanträde i Sävsjö.

Ledamöter från samtliga partier kastade sig med liv och lust in i diskussionen, då den för dagen mest angelägna frågan lyftes. Kloka och mindre kloka argument fördes fram. Väl underbyggda fakta, blandades med allmänt tyckande.

Vad var det då för ärende som väckte ett sånt engagemang? Handlade det om den akuta bristen på vårdpersonal? Eller om nyinvesteringar i hundramiljonersklassen i kollektivtrafiken? Nej, frågan som behandlades gällde broddar och ledde fram till att sådana gratis ska erbjudas länets ålderspensionärer.

Annons

Inget ont om halkskydd. De förebygger olyckor och utgör en stor trygghet för många i vanskligt vinterväder. För länets ålderspensionärer är vårdpolitikernas beslut självklart positivt.

Det man önskar så här ett år före valet är en lika engagerad diskussion i regionfullmäktige om framtiden för länets tre akutsjukhus. Vårdpolitikerna säger sig vara helt överens om att Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och Ryhov ska behållas och utvecklas.

Men det skulle vara både intressant och klargörande hur de olika partierna tänker trygga akutsjukvården inte bara i Jönköping, utan även Eksjö och Värnamo i en tid när många sjukhus i landet, särskilt på mindre orter, har svårt att behålla befintlig personal och klara den absolut nödvändiga nyrekryteringen.

Jag tror trots allt på regionpolitikerna när de unisont förklarar att det inte finns någon elefant i rummet. Ingen av dem önskar att tre akutsjukhus i länet ska bli två i framtiden. De inser att samtliga kommer att behövas för att ta hand om de äldre multisjuka som återkommande är i behov av akutsjukvård nära hemorten.

Det krävs dock snabba åtgärder för att komma tillrätta med den besvärliga personalsituationen på ett flertal avdelningar och mottagningar inom länets akutsjukvård.