Det är första gången på omkring tio år som hemvärnet övar på civil mark i Jönköpings län.

– Det är en lite större utmaning än om man håller till på militärens områden. Här måste vi vara helt självförsörjande med egen mat, vatten, avlopp och så vidare, säger löjtnant Jonas Eriksson, kompanichef för Höglandets insatskompani.

Krigstillstånd

Övningen, som har pågått sedan i måndags, inleddes som en hemvärnsberedskap följt av hemvärnslarm för att så småningom gå över till krigstillstånd.

Annons

– Totalt är vi ett 70-tal personer på plats för att bevaka och skydda objekt på Tomtabacken. Sedan har vi ytterligare fyra kompanier och en bataljon som är stationerade på övningsfältet i Eksjö, berättar Eriksson.

Kontakt med civila

Att man håller en övning på civil mark ger soldaterna möjlighet att öva sig på kommunikationen med civilbefolkningen, något som bland annat Samuel Lindemann, ställföreträdande gruppchef för Höglandets insatskompani, har en stor del i.

– Vår uppgift är att kolla behörighet för de som vill komma in på området, men också att avvisa och avlägsna personer som inte har tillträde. I vanliga fall är det soldater som spelar civila, men nu har vi bostäder innanför avspärrningarna så mötet med civila blir på riktigt, säger han.

Enligt Jonas Eriksson har intresset för hemvärnet ökat rejält den sista tiden.

– Det som händer just nu i Ukraina, men också den stora skogsbranden vi hade i somras, gör att många börjar intressera sig för hemvärnet, vilket vi ser som väldigt positivt, avslutar han.