Lena Hultmans medborgarförslag om att Ydre kommun ska ge asylsökande över 18 år möjlighet att bo kvar blev den stora frågan under måndagskvällens kommunfullmäktige.

Mötet inleddes med allmänhetens frågestund där många ville lufta sina åsikter.

Willy Ahlberg var först ut och ställde ett drygt tiotal frågor om kommunstyrelsens syn på myndiga unga asylsökande och frivilliga krafter.

— Jag ska vara tydlig och bara än en gång säga att om vi valt att behålla asylsökande 18-åringar i kommunen måste vi kunna visa på särskilda skäl. Vi hade varit tvungna att väga in flera etiska aspekter för att inte riskera att särbehandla några, svarade kommunstyrelsens vice ordförande Anna-Lena Svensson (S).

Värsta scenariot

Solveig Granath, även hon engagerad för de asylsökande ungas sak, målade från talarstolen upp ett tänkt skräckscenario där ett stort antal Ydrebor på gemensam resa störtat. Då skulle kommunen aldrig tveka kring att ta hand om alla föräldralösa barn, hävdade hon.

— De afghanska pojkarna är i samma situation. Frågan är enkel: vill vi eller vill vi inte? sa hon.

Det fick Anna-Lena Svensson (S) att reagera:

— Återigen, vi tar inte handen ifrån de asylsökande utan lämnar över dem i statens ansvar. Detta är inte en fråga om att vilja eller inte.

Martina Saldner, föreningen Kvar i Ydre, undrade över vad som var det etiskt rätta i kommunens agerande.

En björntjänst

Annons

Willy Ahlberg frågade sedan vad kommunen skulle göra om ensamkommande fick bo kvar hos privatpersoner i Ydre.

Anna-Lena Svensson klargjorde att hon ansåg att det vore att göra de asylsökande en björntjänst

— Då blir de asylsökande egenbosättare och ramlar ur systemet. De som tar hand om dem får ansvara för dem.

Kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Karlsson (C) reagerade starkt på att vissa av frågeställarna antydde att politikerna inte visade medmänsklighet.

— I Ydre kommun håller vi alla som lika viktiga. Det är fula påhopp att vi skulle ha en annan syn, sa han.

Kommunfullmäktige kom en stund senare till punkten om Lena Hultmans medborgarförslag. En oenig kommunstyrelse hade föreslagit att svaret skulle bli att kommunen står fast vid sitt tidigare beslut att inte överta statens ansvar för ensamkommande myndiga.

Fick applåder

— Kommunen vänder oss ryggen. Vi sökte samarbete men avfärdas med misstro. Men jag tror detta beror på kortsiktigt tänkande och inte ond vilja. Vi tror på dem och tror på Ydre, sa förslagsställaren Lena Hultman från talarstolen inför beslutet och möttes med applåder och busvisslingar från åhörarplats.

Fredrik Skillermark (MP) förklarade sedan varför han reserverat sig mot beslutet i kommunstyrelsen. Han lade motförslaget att kommunen skulle återuppta diskussionerna med föreningen Kvar i Ydre.

Bengt Malm (KD) klargjorde att han delade Skillermarks inställning.

Slutligen ställde sig 11 av de 20 närvarande bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Fyra personer röstade emot förslaget medan fem avstod från att rösta.

Efter kommunfullmäktigemötet konstaterade Martina Saldner och Lena Hultman att beslutet inte var helt oväntat.

— Nästa vecka håller vi i Kvar i Ydre ett informationsmöte där vi ska informera allmänheten om hur situationen ser ut och vad vi hoppas kunna göra för de asylsökande, sa Martina Saldner.