— Det är jättetrevligt med så här mycket folk, det är vi inte vana vid, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Andersson (C) till en stor skara åhörare i Ydresalen.

— Det här är kommunfullmäktige, inte Facebook, säger socialdemokraten Anna-Lena Svensson och möts av burop omkring en halvtimme senare då hon tycker att diskussionen börjar spåra ur.

Debatten om vad som ska hända med Ydresalen och Ydre värdshus har pågått i flera år. Efter att ärendet i september åter remitterats till kommunstyrelsen togs den upp på måndagens kommunfullmäktige och denna gång togs också ett beslut.

Kommunstyrelsens föreslog att Ydresalen med annex och Bullesalen med tomtmark ska styckas av och sälja till filadelfiaförsamlingen för 650 000 kronor, men att huvudbyggnaden (Rosa huset) i nuläget inte ska säljas utan fortsätta som tillfälligt boende för ensamkommande ungdomar så länge behovet kvarstår.

”Jag tror på Ydre”

En som var starkt emot förslaget var Jan-Anders Bergquist. Och han var inte ensam. I veckan som gått hade han lyckats samla in 479 underskrifter från Ydrebor som alla motsatte sig att fastigheterna ska säljas till församlingen.

Annons

— Jag tror och har trott länge på Ydre, på Österbymo och på hela samhället. Jag är fullt övertygad om att vi med ordentligt arbete kan få Ydre värdshus att fungera igen. Vi behöver ett värdshus, vi ska inte behöva lägga kunder och besökare i grannkommuner. Vi kan ordna det här, det är jag helt övertygad om, sa Jan-Anders under allmänhetens frågestund som i praktiken i stället gick över till ren debatt.

Anna-Lena Svensson svarade att inga av byggnaderna kommer försvinna och att försäljningen till filadelfiaförsamlingen kommer innebära ett lyft för verksamheten. Socialdemokraten hävdade också att alternativen för fastigheten är få.

”Är en illusion”

— När man hör vad som står på namnlistan låter det jättebra men det är tyvärr bara en illusion. Vi har hållit på med den här frågan i flera år. Hade det varit någon seriös som sett möjligheter hade den haft hur många tillfällen som helst. Det finns inget förslag att ställa det andra förslaget emot.

Meningarna gick sedan isär huruvida Jan-Anders själv lagt ett bud på fastigheten eller inte.

— Jag har lagt ett bud vid ett sammanträde vid kommunstyrelsen för en månad sedan. Jag är intresserad av att driva det här. Trots att jag är en gammal pensionär brinner jag för detta ställe och för Ydrebygden.

Budet var dock inte protokollfört, kunde flera av kommunstyrelsens ledamöter meddela.

Moderaterna motsatte sig kommunstyrelsens förslag och Miljöpartiet yrkade att ärendet åter skulle remitteras, då kommunikationen till Ydreborna hade misslyckats. Men när det blev dags för votering stod det dock klart att salen sammanträdet hölls i, samt Bulesalen, ska säljas till filadelfiaförsamlingen för 650 000 kronor.

Stämningen var hätsk. Många åhörare muttrade, buade och lämnade Ydresalen innan sammanträdet ens var slut.