2015 brann fastigheten Ciselören 1, Forssellska gården, ner i Gamla stan i Eksjö. Under våren 2016 byggdes ett trädäck på platsen för att göra platsen mer tillgänglig tills ett nytt hus kunde börja byggas på platsen.

Åsikterna – framför allt i sociala medier – har varit många och i flera fall aggressiva kring att trädäcket nu har rivits.

På Smålands-Tidningens kommentarsfält på Facebook i samband med att artikeln om att nu rivs trädäcket publicerades vädrade flera personer sina åsikter.

Annons

"Däcket borde ha varit kvar med tanke på vilken turistattraktion gågatan har" skriver en person. ”Den fina mötesplatsen blir svårslagen att ersätta" skriver en annan och någon tycker platsen kunde funka som en utomhushandsbana med utomhusrestaurang.

När det senare uppdagades att virket hamnat på återvinningscentralen så skapade det extra frustation bland medborgarna.

Facebookgruppen "Man vet att man är från Eksjö när man..." tvingades till och med stänga tråden på grund av att det spårade ur.

Även till tidningen har flera upprörda privatpersoner hört av sig.

– Jag var uppe på soptippen och ser att det ligger där. Jag vill ha en förklaring varför man använder våra skattepengar på der här viset, man kunde väl ha gett bort det och nu blir det bara sopor, säger Jan-Åke Bergström som tog en bild på materialet.

Och på Smålands-Tidningens Facebook rullade fler kommentarer in.

”Ett förbannat slöseri med skattepengar! Nu slängs det tryckta virket, det kunde åtminstone skänkts bort" var en av kommentarerna.

”Ett onödigt resursslöseri att kassera virket. Man kunde istället ha sålt till någon byggfirma eller skänkt bort viket till någon gymnasieskola som har byggnadsutbildning", tyckte en annan.