Bostadsbristen är påtalig i många av landets kommuner. Inte mindre än 240 av landets 290 kommuner uppger att det saknas bostäder. Det omfattar 94 procent av landets befolkning.

För att täcka en del av behovet har SKL tecknat ett ramavtal för byggnation av bostäder. Syftet är att stimulera till ett byggande av bostäder till lägre kostnad och kortare byggtid, utan att tappa kvaliteten. Upphandlingen har skett genom SKL Kommentus Inköpscentral AB på uppdrag av SKL.

Hjältevadshus är ett av de fyra företag som tilldeltas ramavtal. De övriga företagen är BoKlok, NCC och Villa VIDA. Hjältevadshus rankas högst i bedömningen.

— Vi är rankade etta, så det innebär att vi är företaget som kommunerna ska gå till först, säger Pontus Eklind, vd för Hjältevadshus.

Innan avtalet kan skrivas väntar en period på tio dagar då SKL:s upphandlingsbeslut kan överklagas. Om inga hinder uppstår på vägen skrivs kontrakt i slutet av januari. Avtalet gäller sedan från den 1 mars, men de första leveranserna väntar senare.

Produktionskapaciteten måste först byggas upp, så Pontus Eklind räknar med att de första leveranserna i praktiken kommer att ske under sen höst 2017 eller under nästa vår.

Vad ramavtalet är värt är svårt att veta. Kommunerna har möjlighet att utnyttja det, men är inte tvingade.

— Det rör sig om flera hundra miljoner. Potentialen är enorm. Naturligtvis hoppas vi att få bygga Sverige, säger Pontus Eklind.

Husfabriken i Hjältevad har byggts ut i omgångar för att möta efterfrågan. Antalet anställda har fördubblats på två, tre år.

— I princip går vi för högtryck.

I husfabriken tillverkas en annan typ av bostäder än de som ramavtalet omfattar. Ramavtalets flerbostadshus bygger på en mer industrialiserad tillverkning, och kommer inte att förläggas i Hjältevad.

Hjältevadshus är det varumärke som behölls när Hjältevadshus gick samman med Modulenthus och Hultsfredshus. Där är produktionen nedlagd.

— Den enda lokalen vi äger kvar är den i Hultsfred.

Pontus Eklind låter förstå att det inte är omöjligt att produktionen återupptas igen, men han vill inte föregå förhandlingarna. Lokalerna är i dag uthyrda till en extern part.

Någon utbyggnad för att rymma all produktion i Hjältevad är inte aktuell.

— Inte så som planerna ser ut i dag, säger Pontus Eklind.

SKL