I LEDAREN "Ekomat med mässling", som publicerades den 30 mars, framkom synpunkter på att SJ serverar ekomüsli från Saltå Kvarn. Anledningen till att vi valt just denna leverantör är att matföretaget har en mycket hög kvalitet på sina produkter och råvaror.

SJ har en uppförandekod för alla leverantörer med krav på bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Vilken uppfattning Saltå Kvarns ägare har om det svenska vaccinationsprogrammet faller inte inom ramen för de kriterier vi ser som viktigast vid val av leverantör.

Givetvis tycker vi att det är viktigt med ett samhälle byggt på vedertagna naturvetenskapliga rön, men vårt fokus är att erbjuda våra resenärer hållbar och ekologisk mat.

Saltå Kvarn är en leverantör som uppfyller detta.

Christer Lundin

SJ:s presstjänst