– Det blir en temporär neddragning av 16 platser på medicinsk vårdavdelning B, kommenterar sjukvårdsdirektör Rolf Östlund.

Intagningsstoppet på avdelningen sker i princip med omedelbar verkan.

FAKTA: Medicinsk vårdenhet B

Medicinkliniken på Höglandssjukhuset har fem medicinska vårdenheter. Kliniken utreder och behan..

FAKTA: Medicinsk vårdenhet B

Medicinkliniken på Höglandssjukhuset har fem medicinska vårdenheter. Kliniken utreder och behandlar de flesta invärtes sjukdomar inom olika specialistenheter. På medicinsk vårdenhet B utreds och behandlas mag-tarmsjukdomar och invärtesmedicinska sjukdomar.

Källa: Region Jönköpings län

– Vi börjar den 27 februari, på fredag, då träder det i kraft. Det innebär att det finns 16 platser mindre och att vi måste samarbeta på sjukhuset på ett annat sätt, kommenterar Östlund.

– Det kommer att ske en ökad samverkan mellan medicinkliniken och geriatriska kliniken, fortsätter han.

Anledningen till att landstinget tvingas dra in 16 vårdplatser är att personalsituationen blivit ohållbar.

Ingen annan utväg

Bristen på sjuksköterskor har under en tid utgjort ett hot för delar av Höglandssjukhusets verksamhet. I nuläget är sjusköterskebristen störst vid medicinkliniken, men problemet finns inom flera områden. Under måndagen och tisdagen satt bland annat Rolf Östlund, medicinklinikens stab samt representanter för flera fackförbund i möte om den akuta situationen.

– Tyvärr har vi kommit fram till att det inte finns någon annan utväg än det här i nuläget, säger Östlund.

Beslutet som blev offentligt i går ses som en kortsiktig lösning.

– Vi ska fortsätta att försöka rekrytera så att vi kan öppna platserna igen.

Inom vilken tidsram kan det bli aktuellt?

– Kan jag inte svara på, men så fort som möjligt.

Annons

Kommer den påtvingade åtgärden – att dra in 16 vårdplatser – att innebära att patientsäkerheten äventyras?

– Vi bedömer att vi kan fortsätta ha en god patientsäkerhet, säger Östlund och påpekar att en riskanalys har gjorts.

Risk för överbeläggningar?

– Det brukar inte vara fullbelagt, beläggningen är 90 procent sett över ett år. Det finns en tydlig manual hur vi ska agera vid eventuella överbeläggningar sedan innan.

In i det längsta har sjukhusledningen försökt att undvika att ta till nödåtgärder. På grund av personalbristen fanns det så sent som i början av februari diskussioner om att stänga den aktuella medicinavdelningen på Höglandssjukhuset. Ledningen beslutade då, i sista stund, att försöka lösa den uppkomna situationen på annat sätt. Men i måndags kväll meddelade Östlund att läget var kritiskt.

– Vi arbetar utifrån att vi sannolikt kommer att behöva stänga en del av verksamheten på medicinsidan, sa han då.

I går stod det alltså klart att så blir fallet. Från den 1 mars saknas 12-14 sjuksköterskor. Situationen är ännu allvarligare efter den 1 maj.

Hur ser du på den uppstådda situationen?

– Det är olyckligt och väldigt tråkigt, men vi ser ingen annan väg att gå. Det är det bästa vi kan göra i den här situationen.

– Det är allvarlig brist på sjuksköterskor i hela landet, tillägger han.

En riskanalys och handlingsplan över hur situationen på Höglandssjukhuset ska lösas över sommaren och på lång sikt ska nu tas fram.

Tidningen har under två dagar, men utan framgång, försökt att nå Vårdförbundets representant som deltagit i veckans möten för en kommentar.