Hållbart medarbetarengagemang, HME, är ett vedertaget begrepp som mäts i hela landet. Sveriges kommuner och landsting, SKL, ligger bakom.

— Man måste inte mäta varje år, men i Aneby har vi valt att göra det, säger kommunchef Anne Hallberg.

Enkäten gick ut i början av 2017 och 84 procent av medarbetarna valde att svara på den. Under ett antal år har Aneby kommun fått höga betyg från de anställda och tillhört de bästa i landet.

Årets resultat visar fortsatt hög trivsel. Totalsiffran, när alla omdömen räknas med, är 84,5 på en 100-gradig skala. Det kan jämföras med siffran 83 i fjol.

— Vi är väldigt, väldigt stolta, men det är så klart hårt arbete som ligger bakom.

I fokus

Ledarskap, verksamheternas mål och medarbetarskap är områden som varit i fokus under en längre tid. I kommunens strategi ingår att attrahera medarbetare, rekrytera klokt, behålla de anställda samt att avsluta på ett bra sätt.

— Sedan 2007 har vi arbetat med att Aneby ska vara en attraktiv arbetsgivare, det har alla chefer i tankarna.

— Vi ska ge bra förutsättningar, men de som gör jobbet är medarbetarna. Det är de som gör skillnad när de möter folk i till exempel äldreomsorgen, fortsätter kommunchefen.

Att redovisa alla värden är naturligtvis inte möjligt, vi får nöja oss med ett litet urval.

Annons

94 procent har svarat att de vet vad som förväntas av dem, lika många att de känner att deras insats betyder något.

— Vi är stolta över så höga siffror på den delen.

En hög andel känner sig respekterade på respektive arbetsplats samt tycker att arbetet känns meningsfullt.

Många upplever att närmaste chef visar uppskattning för vederbörandes arbetsinsatser och att de får förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete.

Hela 99 procent har svarat att de tar ansvar för att deras arbetsuppgifter blir utförda och 93 procent att de trivs med det de gör.

Men det blir inte toppbetyg på allt, det finns saker att jobba med.

— Allvarligast är att 49 procent svarar på mejl eller i telefon på fritiden. Det är illa om orsaken är att medarbetarna inte hinner med det på arbetstid. Vi måste fördjupa oss i detta.

Flera sätt

Enligt Anne Hallberg är det också viktigt att ta reda på varför så så många som 34 procent det senaste året funderat på att byta arbete eller arbetsplats.

— Det finns flera sätt att tolka det på.

Noteras kan också att 38 procent har svarat att de gått till jobbet trots att de varit sjuka.

Kommunchefen konstaterar att man måste bli bättre på att introducera nya medarbetare och hur viktigt det är att arbeta med varumärket Aneby kommun.

— Vi kan ju aldrig konkurrera med höga löner. Medarbetarna är våra bästa ambassadörer.

Anne Hallberg betonar hur viktigt det är att ge goda förutsättningar.

— Medarbetarna längst ut måste känna att de uppskattas av både medborgare och chefer.

Nämnas kan att Aneby ses som ett gott exempel och får en del studiebesök från andra kommuner. Förra veckan kom en delegation från Högsby.

— Det är viktigt att dela med sig till andra. Vi gör också studiebesök i andra kommuner, säger Anne Hallberg.