Nyligen berättade vi om det goda betyget för den kommunala skolverksamheten. Skolinspektionen hade endast ett par mindre anmärkningar.

I dagarna fick Oasen skola rapporten från den inspektion som genomfördes i början av april. Den bygger på ett antal intervjuer samt klassrumsbesök.

Det är med stor stolthet Helén Nensén, rektor, och Maria Stejdahl, biträdande rektor, meddelar resultatet.

— Vi har inte fått en enda anmärkning från Skolinspektionen och följer läroplanen precis som vi ska, säger de.

Med tanke på att alla elever på Oasen skola har någon form av problematik tycker duon att det känns extra fantastiskt.

— På grund av resursbrist för den här målgruppen kan många skolor inte ge eleverna den utbildning de har rätt till. Vi jobbar jättemycket med våra barn och det känns att vi gör rätt. De når också väldigt goda resultat.

Tuffare då

Vid den senaste inspektionen för sex år sedan var det tuffare, då fick skolan en del anmärkningar.

— Vi lärde oss en del som hjälpt oss att utveckla verksamheten.

Helén Nensén och Maria Stejdahl kan inte nog betona vilken insats lärarna gör.

Annons

— De kämpar verkligen och ger allt för att barnen ska lyckas med skolarbetet.

Oasen inkluderar även ett HVB-hem.

— Forskning visar att skolan gynnas av den kombinationen.

På Oasen finns 25 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9. Tillståndet omfattar också en grundsärskola, med för tillfället fyra elever. Antalet pedagoger är nio.

Enligt de båda rektorerna handlar det om så mycket mer än att undervisa.

— Målet är att inkludera alla barn, de får lära sig att tillhöra en grupp.

Eleverna befinner sig på olika nivåer, men med det gemensamma att alla har sina svårigheter.

— De är väldigt tillåtande mot varandra och hjälps åt. Här får de också lära sig att en diagnos inte är något hinder.

Det som Nensén och Stejdahl tror har lyft Oasen skola är att man deltagit i både läs- och mattelyftet. Nu är man dessutom på gång med det specialpedagogiska lyftet.

En del av eleverna bor på HVB-hemmet för att få behandling, andra för att genomgå en utredning. De går på skolan under rätt kort tid.

— Vår specialpedagog är väldigt snabb med kartläggningar. Det innebär att eleverna nästan direkt kan få rätt stöd i skolan. Vi möter varje barns behov.

Enligt Nensén och Stejdahl är Oasen som en helt vanlig skola, men i miniatyr. Undervisning sker i alla ämnen och de äldsta eleverna får praktisera inne i Aneby.

— Vi vill ge affärerna en eloge. De tar med glädje emot våra barn.

Allt inte bra

Allt är dock inte frid och fröjd, det påpekas av rektorsduon.

— Varje dag händer det saker och ting även på den här skolan.

Det är numera omsorgsföretaget Humana som äger Oasen skola och HVB-hem. Skolan startade 2005 och Helén Nensén har varit rektor i elva år.

— Det är fantastiskt att ha fått vara med om den här utvecklingen, säger hon.