Förra hösten fick Eksjö kommun ett höjt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Detta får en positiv effekt för samhällsbyggnadssektorn och nämnden.

— Eksjö kommun har beslutat att i kommunfullmäktige att under fyra år lägga 1,1 miljoner kronor som en utökning av samhällsbyggnadssektorns budget. Det är för att stärka upp på planeringssidan och kunna snabba på hanteringen av bygglov. Det är två nya tjänster som det här ska gå till initialt, berättar Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef.

Fler ärenden

Någon rekrytering kommer troligtvis bli möjlig först efter sommaren.

Annons

— Hälften av de här pengarna kommer vi i princip inte kunna använda. Det får man ändå se det som positivt. Det innebär att samhällsbyggnadssektorns budget kommer kunna gå plus med drygt 800 tusen kronor i år, säger Klaesson.

Han berättar vidare att de här pengarna är kopplade till att det har varit ett hårt tryck på bygglovssidan.

— Vi har över 100 ärenden som har kommit in under året. Vid den här tiden förra året var det mellan 85-90 stycken. Antalet ärenden ökar stadigt. Då känns det helt rätt att vi får den här utökningen, säger han.

En planberedskap

Mikael Klaesson berättar att den ena tjänsten gäller bygglovshandläggning och den andra tjänsten är till för att kunna öka andelen planlagd mark.

— Vi behöver ha en planberedskap. Vi ska försöka möjliggöra de här utbuden för att bostäder och verksamheter ska kunna etablera sig på marken, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.