REGERINGEN ger med ena handen och tar med den andra.

Å ena sidan vill man införa flygskatt, å andra sidan vill man göra det lättare att anställa den första medarbetaren. Det meddelar biträdande finansminister Per Bolund (MP) på en presskonferens.

Det verkar som att regeringens strategi är att kombinera att presentera ett förslag om en skattehöjning tillsammans med ett förslag om en skattesänkning.

Den stora nyheten här är egentligen den höjda flygskatten.

LISTAN på regeringens skattehöjningar kan göras lång.

Exempelvis omfattas fler av den statliga inkomstskatten, rot-avdraget har sänkts, arbetsgivaravgifterna för ungdomar har höjts och likaså bensin- och alkoholskatterna.

Dessutom hotas flera branscher ständigt av höjda skatter.

Flygbranschen har varit ett sådant exempel och nu har regeringen fått för sig att göra slag i saken.

I GENGÄLD har man bestämt sig för att göra det billigare att anställa.

Man sänker arbetsgivaravgiften från strax över 31 procent till tio procent för den första medarbetaren, i upp till ett års tid. Det innebär en skattesänkning på strax över 60 000 kr per år.

Tanken är att fler företag ska få möjlighet att prova på att ha en anställd.

Skattesänkningen finns redan för enskilda näringsidkare men ska nu också gälla för andra företagsformer, vilket är rimligt.

Förslaget är en något sämre variant av Centerpartiets förslag om att avskaffa arbetsgivaravgiften helt och hållet för den första medarbetaren.

Annons

Men regeringens skattesänkning gör inte så stor skillnad som man hade kunnat önska.

Att anställa en person på heltid under ett år kostar flera hundra tusen under ett år. Att sänka kostnaden med 60 000 kronor är en bit på vägen.

REGERINGEN kallar förslagen för en grön skatteväxling, det vill säga att man höjer skatten på sådant som är dåligt för miljön och sänker skatten på arbete.

Det är roligt att regeringen har anammat Alliansens politik. Men för att det ska räknas som en grön skatteväxling behöver dock skatterna leda till en vinst för miljön.

Men flygskatten gör knappt någon klimatnytta alls.

Flygskatteutredningen bedömer att ännu fler kommer att välja bilen. Beräkningar visar att flygskatten som mest kan minska de totala svenska utsläppen med 0,2 miljoner ton koldioxid per år.

Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Dessutom arbetar redan flygbolagen själva med kraftiga minskningar av de fossila koldioxidutsläppen.

MILJÖPARTIET vill styra om trafiken till tåg. Men det är få platser där tåg är ett alternativ till flyg.

Det är särskilt dessa platser som drabbas. Tågtrafiken finns inte, fungerar inte, eller tar för lång tid.

I och med att färre kommer att flyga efter den nya skatten införs kommer färre flygavgångar att ske, vilket i sin tur leder till att flygplatser hotas.

Regeringen försöker kamouflera skattehöjningarna genom att samtidigt införa en mindre sänkning. Men regeringens skadliga skatter kommer ändå inte gå någon förbi.