Kvinnor som spelar fotboll löper 2 till 4 gånger större risk att skadas i korsbanden jämfört med män som utövar samma idrott.

Anne Fältström

Ålder: 46 år

Bor: I Jönköping sedan 2002.

Yrke: Sjukgymnast med specialfunktion p..

Anne Fältström

Ålder: 46 år

Bor: I Jönköping sedan 2002.

Yrke: Sjukgymnast med specialfunktion på Ryhov, samt sjukgymnast för J-Södra.

Aktuell: Den 30 september disputerar Anne Fältström med sin doktorsavhandling på Linköpings universitet.

Intressen: Idrott och djur.

— Det finns massor av teorier om varför, men man vet inte. Förmodligen är det flera orsaker som samverkar, säger Anne Fältström.

Hon har tagit två års tjänstledigt från sin ordinarie tjänst på Länssjukhuset Ryhov, för att färdigställa sin doktorsavhandling. Den handlar till stor del om korsbandsskador hos fotbollsspelande tjejer.

— Det finns studier om hur patienterna skattar sin knäfunktion vid upprepade skador i ett och samma knä. Men ingen hade tittat på patienter som skadade korsbanden i båda knäna.

Behöver bättre hjälp

Anne Fältström är sjukgymnast och jobbar bland annat med J-Södras spelare.

Hon tycker att tjejer som har skadat korsbandet kan fortsätta spela fotboll, men de behöver hjälp med att återgå till idrotten på ett säkert sätt.

— Sjukgymnaster gör i allmänhet för lätta tester. Vi behöver utmana patienterna innan vi ger klartecken för dem att gå tillbaka.

Enligt henne är idealet att sjukgymnaster också observerar den opererade spelaren på fotbollsplanen.

— Man tränar dem i sjukgymnastlokalen men ser inte hur de skadade agerar och rör sig på planen.

• Hur kan man förhindra skador?

Annons

— Tidigare studier har visat att man kan förhindra korsbandsskador om man tränar på rätt sätt. Vi måste vara mer noggranna med förebyggande knäträning och vad spelarna har för rörelsemönster.

Dessutom bör man hålla koll på att unga tjejer inte börjar spela i a-laget för tidigt, menar hon.

— Fotboll är en kontaktsport, med tacklingar och hög belastning på knäna. Det är för tidigt för trettonåriga flickor att möta fullvuxna tjejer. Har de dessutom hög matchbelastning så ökar riskerna för skador.

Cirka hälften av de korsbandsskadade personerna återgår till samma idrott på samma aktivitetsnivå. Anne Fältström har med hjälp av enkäter kommit fram till att motivationen har stor betydelse om korsbandskadade fotbollstjejer går tillbaka till idrott eller inte.

— Sa de att de spelade för att vinna så återgick de i högre utsträckning till fotbollen.

"Ofta en katastrof"

Hon råder sjukgymnaster att ta reda på hur motiverade patienterna är till att börja spela igen.

— Vi ska inte stirra oss blinda på knät utan fråga lite mer runtomkring patienten.

I hennes avhandling framkommer det också att ju yngre patienterna var när de ådrog sig sin främre korsbandsskada, desto högre var sannolikheten att de skulle genomgå en ny operation.

— Det är ofta en katastrof för personen själv när man får en korsbandsskada. Man vet att det är lång rehabilitering som väntar och lång frånvaro från en aktivitet man brinner för.

— Ibland får tjejer höra av vårdpersonal att de ska börja simma i stället och det är ofta inte det en fotbollsspelare vill höra, tillägger hon.

Här kan du läsa hela doktorsavhandlingen.