Av naturliga skäl får många allt sämre hörsel på ålderns höst och kan bli beroende av hjälpmedel.

Vid inflyttning på särskilt boende har en del med sig egna hjälpmedel hemifrån. Det berättar Emmie Bjerkander, enhetschef för särskilt boende.

I allmänna lokaler är hörselslingor räddningen för många. De som finns på servicehuset Antuna fungerar dock inte.

— Det har de inte gjort så länge jag jobbat här och det är sedan hösten 2016, säger Emmie Bjerkander.

Nu jobbar kommunen med att få ordning på hörselslingorna på Antuna.

Annons

— Mediacenter Jönköping har varit här och tittat. Mest aktuellt är det med samlingssalen, som används till offentliga samlingar. Vi ska titta på vilka möjligheter som finns.

Enligt enhetschefen är det inte helt enkelt. När allmänna utrymmen är på våningar ovanpå varandra kan det bli krockar i systemet med hörselslingorna.

— Då kan det bli så att man hör tv:n från den andra våningen.

Bjerkander upplyser också om att mikrofon aldrig används vid samlingar på avdelningarna och då gör förstås en hörselslinga ingen nytta.

Hon påpekar att hörselförmågan naturligtvis varierar stort från person till person.

— Vi jobbar mycket med att individanpassa för att lösa varje boendes behov. Där försöker vi ha kontakt med anhöriga och har också en dialog med hörselcentralen.

Emmie Bjerkander konstaterar att processen nu får ha sin gång.

— Vi ska försöka få i gång hörselslingan i samlingssalen på Antuna. Om vi inte lyckas med det får vi titta på en annan lösning, säger hon.