”Gör inget förhastat! Tänk om - gör rätt!” Den uppmaningen lämnar en rad viktiga aktörer i Eksjös stadskärna nu till kommunledning och politiker med anledning av det budgetförslag som snart ska klubbas. Föremålet för den kraftiga markeringen är den föreslagna flytten av turistbyrån, från sitt nuvarande läge på Norra Storgatan till Eksjö museum.

— Vi ser väldigt allvarligt på det. När man uttrycker att man är en turism- och evenemangsstad kan man inte gömma undan turistbyrån på ett museum, säger Johan Lindfors, ägare för Eksjö Stadshotell, och uttrycker en oro för att störa livet i stadskärnan.

Sparar på fel saker

Oron delas av flera aktörer som representerar turismen, handeln och fastighetsägarna i staden vilka under onsdagen lämnade över en protestskrivelse till kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Annons

— Vi som är hemma i de här branscherna vet att det kostar pengar om man vill tjäna pengar. Tyvärr har man nog inte riktigt den uppfattningen i kommunhuset. Vi har respekt för att man måste spara, men man får inte spara på fel saker. Turismen är den näring som växer mest i världen, fortsätter Lindfors i samband med överlämningen av listan.

Ingen kommunikation

Det som också retat upp aktörerna är att kommunledningen innan förslaget lades inte på något vis konsulterat med eller informerat nämnda näringar.

— Det är nästan det mest allvarliga. Jag tycker det är skrämmande, säger Lindfors.

Annelie Hägg påtalade vid mötet vikten av att se över området som en helhet, samt behovet av att samordna verksamheter för att spara pengar. Bland annat såg hon lediggörandet av lokalerna vid turistbyrån och kommunens kontaktcenter som en möjlighet att med rätt verksamhet göra Lilla Torget till en mer levande plats.

Flera gånger förut

— Det här är ett förslag som varit uppe flera gånger förut. Strömningarna på Norra Storgatan är jätteviktiga men vi kommer ha tid på oss att tillsammans genom dialog ta ett helhetsgrepp, menade hon.

Protestgruppen var dock inte helt övertygad.

— Man borde inte ta beslutet att flytta turistbyrån förrän man vet vad man ska ha där istället. Annars är risken att där blir lägenheter om fem år, säger Roger Pålsson från Fastighetsägarna i Eksjö