Fastigheten i Forserum har varit i förfall många år. I februari fick fastighetsägaren ett föreläggande om att åtgärda bristerna, med hot om vite. Tre månader fick hon på sig.

Det handlade om att ta bort delar efter en slaktad husvagn. Fasaden skulle även åtgärdas på uthuset där träpanelen hänger löst eller saknas. Trasiga tegelpannor på taket skulle bytas och lyckor fyllas igen.

Inget av detta har åtgärdats och nämnden ansökte hos mark- och miljödomstolen att vitet döms ut. Det handlar om 10 000 kronor i vite för husvagnen, och lika mycket för det bristande underhållet på uthuset.