Enligt P4 Jönköping har brukaren på LSS-boendet pratat med personalen om denne är allergisk mot pälsdjur och därför är det inte lämpligt med hundar på boendet. Det ska även strida mot hyresavtalet.

Brukaren har anmält händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Enligt P4 Jönköping ska personen ha påtalat sin allergi för personalen och att hundar inte är lämpliga på boendet, men det ska ändå inte har skett någon förändring.