– Att byta lås räknas som egenmäktigt förvarande och är emot lagen, säger Jennifer Myrén, handläggare på Hyresgästföreningen.

Bytet skedde efter en vattenskada som hyresvärden hävdar att hyresgästen orsakat. I samband med låsbytet magasinerades även hyresgästens möbler, enligt uppgift från Hyresgästföreningen.

Kronofogden

Tranåsbon vände sig till Hyresgästföreningen som begärde särskild handräckning från Kronofogden. Beslutet överklagades av hyresvärden och frågan avgjordes i tingsrätten.

Annons

– Hyresgästen fick rätt, men samma dag som handräckningen skulle ske hade hyresvärden bytt tillbaka till det gamla låset, säger Jennifer Myrén.

Månaden ut

Då pågick renoveringsarbetet fortfarande och fastighetsägaren har fått till månadsskiftet februari/mars på sig att bli klar.

– Vi har fått klarlagt att hyresgästen har rätt till sin bostad efter renoveringen. Men hyresvärden har sagt att han ska driva ärendet vidare, kräva skadestånd för vattenskadan och säga upp hyresgästen, säger Myrén.

– I så fall får vi mötas i domstolen som får avgöra hur vattenskadan uppkommit och om hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet, tillägger hon.

Enligt Jennifer Myrén är det mycket ovanligt att fastighetsägare byter lås på det här sättet.

– Men det blir allt vanligare att hyresvärdar tar lagen i egna händer. Det har blivit tuffare för hyresgäster och många känner inte till sina rättigheter.