"JAG VILL ÄNDÅ gärna tro att vi har en sund kultur inom statliga myndigheter", säger Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT, apropå TV4:s Kalla faktas avslöjanden om regelrätta mutor vid Trafikverket i norra Sverige.

Ministern är inte ensam om att tro det, men exempel på motsatsen saknas inte.

Just nu pågår en rättegång där chefer vid Statens musikverk, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden misstänks ha tagit emot mutor i form av bjudmiddagar.

Och under 2016 framkom att de tre riksrevisorerna - alltså de chefer som är högst ansvariga för granskningen av hur skattepengar används - bland annat gett jobb till och bytt tjänster med kompisar.

INTE ENS statens högsta nivå är alltså förskonad från mutkultur.

På kommunal nivå är det dessutom ofta ännu värre. I Göteborg granskade stadsrevisionen i somras det kommunala bolaget Intraservices resor, och kom fram till att samtliga 20 stickprovskontroller visade på oegentligheter.

Annons

Syftet med resor till exempelvis USA var oklart, och man stannade ofta - och fick betalt för - fler dagar än programmet krävde. Hur kostnaderna fördelades redovisades inte.

Exemplen kan göras fler, men hur omfattande korruptionen verkligen är kan ändå vara svårt att säga.

Långt ifrån alla missförhållanden anmäls eller upptäcks av internrevision, och en allt mer ekonomiskt pressad lokaljournalistik har svårt att granska allt.

DET FINNS DOCK konkreta åtgärder som ökar möjligheterna att upptäcka korrupt användning av skattemedel.

Till exempel går det att stärka meddelarskyddet så att det omfattar alla verksamheter som finansieras med skattemedel. Offentliga institutioner borde också få bättre stöd i att upptäcka och hantera korruption.

I fallet med Trafikverket finns en så kallad "visselblåsarfunktion" - där personer slagit larm, utan att cheferna agerat.

I Göteborg har mutskandalen hos Intraservice inte fått några andra konsekvenser än att ansvariga politiker tar till sig av kritiken och ska stärka sin interna styrning.

Mutkulturen måste avtäckas, och de som gynnar sig själva på skattebetalarnas bekostnad kastas ut och åtalas.