MODERATERNA vill spara in på migrationen.

Det är knappast något nytt.

Alla partier utom det ansvarslösa Västerpartiet har föreslagit åtgärder för att minska migrationskostnaderna.

Skillnaderna handlar främst om vad man vill dra ner på.

MODERATERNA har valt att fokusera på att effektivisera processen för asylsökande.

En i och för sig god tanke, men det är knappast genomförbart i nuläget.

Handläggare på Migrationsverket varnar om att de hastar igenom beslut.

Enligt svensk förvaltningstradition tar det längre tid att motivera ett avslagsbeslut, då det måste förklaras på ett mer utförligt sätt än ett godkännande av en asylansökan.

Det är bara ett sätt de minskade resurserna riskerar att påverka beslutsprocesserna på.

DE ASYLSÖKANDES juridiska ombud har i sin tur ålagts allt fler av de uppgifter som tidigare låg på Migrationsverkets bord.

Att i det läget införa en maxtid med offentligt biträde, som Moderaterna vill, är inte rätt väg att gå.

Redan i dag kan Migrationsverket justera ner arvodet för det juridiska ombudet om verket inte anser att det motsvarar tiden för arbetet.

Om man sätter ett tak på åtta timmar drabbar det främst komplicerade fall, där tortyr, tvångsäktenskap eller hedersbrott finns i bakgrunden.

Effektiviteten får inte inkräkta på rättssäkerheten.

MODERATERNA vill också spara pengar genom att åldersbedömningar skyndsamt ska komma på plats.

Annons

Partiet påstår att det inte finns något etablerat system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det är visserligen sant.

Men ett sådant system kostar pengar, och tar tid och resurser från läkare som har fullt upp med annat.

Moderaterna vill att Sverige ska ta hjälp av kompetens från utlandet, vilket inte heller är gratis.

Att få till utvisningar av unga utan skyddsskäl kommer att fortsätta kräva resurser.

ETT OMRÅDE man däremot kan spara in på är bostäder.

De flesta ensamkommande barn och ungdomar bor på kostsamma HVB-hem i stället för billigare stödboenden. Moderaterna vill att fler ensamkommande ska placeras i stödboenden.

I dag lönar de sig illa för kommunerna att placera ungdomar där, eftersom summan man fått för sådana boenden inte täcker kostnaden.

Mycket pengar går att spara på att använda stödboenden i stället för dyra HVB-hem.

Det finns fler poäng för Moderaterna att plocka hem i frågan om stödboenden.

De är till för ungdomar från 16 år, men för att 16- och 17-åringar ska kunna placeras där krävs särskilda skäl.

Det är en lagreglering som försvårar för kommunerna. Vad innebär egentligen särskilda skäl?

GENOM ATT sätta press på regeringen kan Allianspartierna påverka kostnaderna för migrationen.

Men Moderaternas förslag visar att man ibland måste tänka ett varv till.