Mannen förnekade brott och hävdade att det handlade om nödvärn. Tingsrätten dömde dock mannen, som är i 75-årsåldern, för misshandel.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att mannens och kvinnans berättelse går i sär när det gäller frågan om vem av dem som inledde bråket. Ostridigt är dock att bråket resulterade i visst handgemäng och att mannen till slut bet kvinnan i örat så hon fick en bettskada.

Annons

Enligt tingsrättens uppfattning var mannens agerande inte befogat. Vid bråket borde mannen rimligen ha kunnat få bort kvinnan på ett mindre våldsamt sätt än att bita henne i örat när hon drog i mannens halskedja så att den kom runt hans hals. Till exempel kunde mannen ha puttat undan kvinnan, exemplifierar tingsrätten.

Mannen dömdes därmed för misshandeln, som ska ha skett i parets gemensamma bostad i Eksjö kommun förra våren. Tingsrätten ansåg dock inte att det var styrkt att mannen slog kvinnan i ansiktet. Det som mannen döms för är således bettet.

Fortsätter tillsammans

Mannen är i princip tidigare ostraffad, med undantag av en ordningsbot och ett strafföreläggande. Tingsrätten bestämde påföljden för misshandeln till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle en månads fängelse ha dömts ut, konstaterar tingsrätten i sin dom.

Av domen framgår också att paret ska ha varit inne i en svår period, då misshandeln begicks. Enligt vad som framgår av domen verkar paret ha fortsatt att leva tillsammans efter incidenten med örat.