Enligt Söderhamn Erikssons vd Johan Johansson berörs ett 30-tal anställda när all mekanisk verksamhet, inklusive konstruktion, utveckling och produktion koncentreras till Söderhamn.

Enligt företagets planer blir bara serviceorganisationen för södra Sverige, med cirka 15 personer, kvar i Mariannelund efter omstruktureringen. Dessa personer är redan i dag formellt knutna till Söderhamn.

Samtliga övriga anställda erbjuds jobb på företagets anläggning i Söderhamn. Johan Johansson vill därför inte kalla detta en neddragning.

— Informationen gick ut till fack och personal i dag. Vad de fackliga förhandlingarna resulterar i går därför inte att spekulera i, säger Johan Johansson.

”Blandade känslor”

Han var själv var på plats när beskedet lämnades och beskriver reaktionerna:

— Det möttes förstås av blandade känslor. Söderhamn Eriksson är ett anrikt företag med lång tradition och historia i Mariannelund. Här finns mycket kompetens och många duktiga, lojala medarbetare. Vi vill behålla alla.

Annons

Även om det är en uttalad förhoppning och ambition att många ska följa med till Söderhamn medger Johan Johansson att alla sannolikt inte är beredda att bryta upp.

Investeringsbehov

Enligt honom är företaget inne i en positiv utveckling och marknadsläget är förhållandevis stabilt. Därtill är orderstocken så stark att det rent av är fråga om ytterligare nyanställningar i Söderhamn – även om alla skulle följa med från Mariannelund.

Planerna på att koncentrera all mekanisk verksamhet till Söderhamn har andra grunder, förklarar vd:n:

— Vi behöver investera i våra anläggningar. Både i Söderhamn och Mariannelund finns stora och likartade investeringsbehov. Men för att förbli konkurrenskraftiga och erbjuda bra produkter kan vi inte investera på båda ställena. Det är inte effektivt. Därför väljer vi att fokusera på ett ställe med större beläggning.

— Även om marknadsläget är stabilt för närvarande och det ser positivt ut för framtiden måste vi höja våra vinstmarginaler och öka utvecklingstakten för att bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Flest i Söderhamn

Att valet föll på Söderhamn och inte Mariannelund motiverar Johan Johansson med att företaget redan har största delen av sin mekaniska verksamhet där och att lokalerna är större. Av bolagets cirka 200 anställda i Sverige jobbar cirka 130 i Söderhamn.

I Västerås finns den europeiska basen för bolagets elektronik och styrning. Den verksamheten berörs inte av planerna.

— Genom att koncentrera oss till en lokalisering hoppas vi kunna göra de investeringar som krävs för att långsiktigt säkra en livskraftig verksamhet, säger Johan Johansson.

— Men visst är det på flera sätt tragiskt att företaget lämnar Mariannelund där vår duktiga personal skapat ett så fint varumärke.