Tjock- och ändtarmscancer, eller kolon- och rektalcancer som det också kallas, har ökat de senaste 20 åren och är idag den fjärde vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste orsaken för död i cancer. I Jönköpings län drabbas cirka 200 personer årligen av cancerformen.

Socialstyrelsen har sedan 2014 rekommenderat att hälso- och sjukvården ska erbjuda alla 60-74-åringar screening för tjock- och ändtarmscancer. Hittills är det bara Stockholms läns landsting och Region Gotland som har infört regelrätt screening.

Majoriteten av resterande landsting och regioner i landet, däribland Region Jönköpings län, har valt att avvakta för att istället delta i en nationell studie där ett urval av befolkningen lämnar dels avföringsprov och dels undersöks med koloskopi. Målet är att se vilken metod som är effektivast.

Skrivit en motion

Nu föreslår Eva Eliasson (S) och Elisabeth Töre (V) i en motion till regionfullmäktige att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande av screening alternativt provtagning.

— Vi har utrustning och kompetens redan i dag i regionen. Det är inget stort ingrepp i sig men mycket viktigt i förebyggande syfte, säger Eva Eliasson.

Annons

De båda regionpolitikerna anser att det är lämpligt att erbjuda alla personer över 60 år screening.

— Vi ser att parametern att drabbas av kolon- och rektalcancer går rakt upp när man har passerat 60 år, säger Eva Eliasson.

"Vi måste börja nu"

Niklas Zar, biträdande verksamhetschef för kirurgkliniken i Region Jönköpings län, är positiv till motionen.

— Det här skulle ha kommit för länge sedan, säger han.

Vad är fördelen med en screening?

— Som i alla cancerformer är det viktigt att komma in så tidigt som möjligt för att minska risken att dö i sjukdomen.

Niklas Zar tycker att det är bra att det görs en nationell studie i ämnet, som initierades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men menar att det inte finns tid att invänta den.

— Vi måste börja med screening nu. Det går inte att vänta på resultaten av den studien, det kan säkert ta ett 15-tal år innan den är klar, säger han.

Han håller dock inte med motionärerna att det finns utrustning för ett införande av screening.

— Det går inte att lösa med de resurser som vi har idag. Det måste tillföras fler instrument, större lokaler och mer personal, säger Niklas Zar.