Mammografi erbjuds till kvinnor för att upptäcka bröstcancer. Röster har höjts för att män mellan 50 och 70 år på motsvarande sätt ska erbjudas screening med PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Men Socialstyrelsen fortsätter att säga nej och rekommenderar det inte till sjukvården.

Hur har diskussionerna gått inom expertisen inför beslutet?

Mer om prostata

PSA betyder prostataspecifikt antigen. Det är ett ämne som produceras i prostatakörteln och..

Mer om prostata

PSA betyder prostataspecifikt antigen. Det är ett ämne som produceras i prostatakörteln och utsöndras i sädesvätskan.

Lågt PSA-värde betyder mycket liten risk för behandlingskrävande prostatacancer. Ett förhöjt PSA-värde i blodprov kan bero på prostatacancer eller någon annan sjukdom i prostatakörteln.

Prostaacancer är ovanligt hos män under 50 år, genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. Cirka 10 000 män drabbas årligen i Sverige.

Godartad prostataförstoring innebär att urinröret kläms och det blir problem med urinering. Det har inte med cancer att göra.

De flesta som behandlas i tid lever länge och dör inte av sin cancer.

Prostatacancerförbundet har tryckt på för allmän screening för att vården ska bli jämlik.

Källa: Prostatacancerförbundet

LÄS MER: SD vill införa allmän screening för prostatacancer

— Det har varit jättesvårt, vi har vägt för- och nackdelar. Men vi måste ta ansvar för helheten och det är fortfarande så att nackdelarna överväger fördelarna, säger Mia Frisk.

Problemet är att PSA-provet fortfarande inte anses vara tillräckligt träffsäkert. Många män skulle alltså med allmän screening riskera att behandlas trots att deras cancer inte skulle utvecklas till en farlig sjukdom. En behandling kan leda till biverkningar i onödan med erektionsproblem, urinläckage och ändtarmsbesvär.

Det är samma besked som efter en utredning om allmän scanning 2014, så utvecklingen när det gäller träffsäkerhet har alltså inte gett tillräckliga resultat.

— Det är inte så enkelt att hitta rätt, och testerna har inte negligerats. Nu ska vi följa utvecklingen och det händer också mycket inom forskningen.

När ett nytt besked kan komma vågar Mia Frisk inte ha en uppfattning om.

Annons

Det finns planer på att bygga upp ett diagnostiskt centrum för prostacancerpå Höglandssjukhuset i Eksjö.

— Ja, det stämmer. Regionfullmäktige har beslutat att utreda möjligheterna att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer Det är en viktig fråga för många i samhället, säger regionrådet Marcus Eskdahl (S).

Hur påverkas det av dagens besked?

— Man avråder ju inte från egna initiativ till screening. Och det finns behov, vi ser en ökad volym och det är bra att vara föreberedd inför ett kommande beslut om allmän screening.

På ett sådant centrum det tänkt att samla professionen för att kunna göra bättre bedömningar och vård.

Marcus Eskdahl är lite betänksam till dagens besked från Socialstyrelsen.

— Diskussionen har pågått i många år och jag uppfattade det som att man hade tillräckligt på fötterna. Men det visade sig inte vara så.

Det viktiga nu för regionen är att ge bra information till oroliga män och deras anhöriga.

— Om man har symptom ska man gå till doktorn på sin vårdcentral och be att få ta ett PSA-prov, säger Mia Frisk.

Sedan är det viktigt att få bra information och adekvata behandling utifrån vad provet visar.

Socialstyrelsens besked går nu ut på remiss till den 9 maj.