— Det stämmer, vi har tagit det beslutet. Vi fick lite ont om tid. Kommunen hade inte tid att lägga på det i år och vi själva mäktade inte med det rikligt, säger han.

Almanackan görs i samarbete mellan Amaq och Aneby kommun och började skickas ut till kommunens invånare år 2016. I almanackan har dagar markerats för bland annat hämtning av grovavfall, evenemang i Folkets park eller i Jazzklubben och andra aktiviteter.

Annons

— Vi tyckte att det var ett bra förslag, nu tog vi bort den i år på grund av lite tidsbrist hos oss. Vi har haft den i två år, så vi hoppar över i år och ser om vi kommer tillbaka år 2019 med den. Det kräver lite tid att planera in kalendern och få ihop alla tider som gäller, berättar Björn Stendahl.

Försöka igen nästa år

Han menar att det inte finns något som säger att kommunen måste ge ut en kalender för varje år, men att man ska försöka att få ihop en kalender inför nästa år istället.

— Det är något vi har gjort som en bra service, och det visar sig onekligen att det är det eftersom den efterfrågas nu när den inte finns.

Har efterfrågats

Enligt Aneby kommuns kommunikatör Eleonore Johansson beror utgången av årets kalender på resursbrist då det varit personalombyte.

— Vi visste inte hur omtyckt almanackan var. Jag vet att det har varit inne personer och efterfrågat den, så nu tänker vi absolut titta på om det finns möjlighet att till nästa år ta fram en almanacka eller något liknande, säger hon.