Anders Hansen ser en stor pedagogisk vinst i att personalen äter tillsammans med förskolans barn. Han föreslår därför att personalen ska få de pedagogiska måltiderna utan att det kostar något. Kommunfullmäktige föreslås dock säga nej till motionen, av kostnadsskäl.

I dag har personalen möjlighet att äta pedagogisk lunch till reducerat pris. Det kostar dem 29 kronor per måltid. Under förra året beställdes 16 000 vuxenportioner till förskolan. Nettokostnaden för kommunen blev en halv miljon kronor.

Förutom att kostnaden skulle öka om personalen fick helt avgiftsfria pedagogiska luncher, framgår av beslutsunderlaget att det kan bli problem med gränsdragningen mot andra personalgrupper. Även personal inom skola, fritidshem, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och HVB-hem skulle kunna omfattas av de pedagogiska måltiderna. Då skulle det kosta än mer. Åtta miljoner, är bedömningen.

Mat