Länsstyrelsen Östergötland konstaterar att förhållandena i Östergötlands län skiljer sig från grannlänen söderut. I såväl Kalmar som Jönköpings län är förvaltningsmålen på 1,5 årliga föryngringar uppfyllda. När populationen är större än så kan det finnas utrymme för licensjakt.

Men i Östergötlands län är marginalen ännu för liten, anser länsstyrelsen.

– Då Östergötlands förvaltningsnivå, enligt det senaste inventeringsresultatet, endast har överstigits med 0,5 föryngringar och tre lodjur har trafikdödats under 2018 kommer någon licensjakt inte att beviljas under 2019, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna inom södra rovdjursförvaltningsområdet, där Östergötland ingår, är annars överens om att licensjakt ska kunna införas i liten skala som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas.