I slutet av maj stängdes Anneforsvägen av för genomfartstrafik mellan sporthallsrondellen och Espingsvägen. Anette Öhling berättar att informationen från kommunen och Nässjö affärsverk har varit bra, och de boende har fått löpande information om störningar.

— Hur bra som helst, berömmer Anette Öhling.

Snabbt märkte hon dock att posten slutade att komma som vanligt. Den kom betydligt mer sällan.

— I flera veckor har det kommit post bara en gång i veckan, berättar Anette.

Gatan har aldrig varit helt avstängd, utan det har gått att komma in från något håll.

— Hela tiden har de haft infart till fastigheten.

På flera kuvert har hon antecknat när försändelserna kommit fram. I de fall breven är daterade skiljer det flera dagar.

Anette är upprörd.

— Jag har ringt, jag vet inte hur många gånger, berättar hon.

— Det mest skrämmande är om de inte delar ut posten och man får en kallelse till tandläkaren eller läkaren. Om man inte kommer så får man ju betala.