Det har gjort en utredning gällande ett medborgarförslag som har lämnats in till Eksjö kommun i februari. Förslagsställaren ville att Eksjö kommun skulle erbjuda körkortsutbildning för alla elever på gymnasieskolan. På så sätt skulle samma förutsättningar gälla för alla, vilket är en jämlikhetsfråga, menade förslagsställaren.

Eksjö gymnasium har utrett möjligheten till att ge eleverna körkort inom ramen för gymnasieskolan. Transportstyrelsen och Skolverket menar att förarbehörigheter ska tillgodoses i skolan om det är till för den framtida yrkesrollen. Det kan till exempel vara yrkesförare inom godstransporter eller persontransporter, anläggningsförare eller traktorförare efter gymnasieutbildningen.

Det finns tre nationella program där förarutbildningen får erbjudas och det är inom fordons- och transportprogrammet med inriktning transport, bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt naturbruksprogrammet.

Då Eksjö gymnasium inte har de här programmen finns det inte någon möjlighet att erbjuda eleverna att ta B-körkort. Sedan gymnasiereformen 2011 är det inte tillåtet att ha egna lokala kurser i trafikkunskap eller liknande inom gymnasieskolan.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås.