REPLIK TILL EVA-LOTTA LAGER, VÅRDFÖRBUNDET (MÅND 7/3): Vi och Vårdförbundet är helt överens om att vården blir allt mer kunskapsintensiv, och att det ställer höga krav på personalens kompetens. Det är just därför som vi tycker att de som arbetar i vården ska få jobba med det de har utbildning för!

Sjuksköterskor har flera års högskoleutbildning för att kunna leda arbetet för god och säker omvårdnad. Undersköterskor har en gymnasieutbildning inriktad på omvårdnad. Men i dag får både sjuksköterskor och undersköterskor ägna en stor del av sin tid åt sådant som inte kräver någon omvårdnadsutbildning, som att bära matbrickor och sortera in materiel i förråd. Det vill vi ändra på, genom att återinföra vårdbiträden.

Att var och en får bidra med det de är bäst på betyder inte att någons insats är mindre värd än någon annans. Det står inte heller i motsats till personcentrerad vård i team. Tvärtom! Teamtanken bygger ju just på att människor med olika kompetens samarbetar för patientens bästa. Det vinner i första hand patienterna på, men också Vårdförbundets medlemmar som får arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning.

EMMA CARLSSON LÖFDAHL (L), omvårdnadslärare och riksdagsledamot från Eksjö