Tidningen har tidigare berättat om Anebybons medborgarförslag, som även inkluderar Antuna. För att råda bot på bristen på bostäder i samhället tycker Kerstin Malmström att äldreboendet ska byggas om till hyreslägenheter.

Personer som behöver äldreboende skulle i stället få flytta till Skärsjö udde, till ett nybygge i ett plan med en stor innergård och närhet till naturen.

Sedan medborgarförslaget lämnades in har kommunfullmäktige klubbat en plan för framtidens äldreomsorg i Aneby kommun. I den står det bland annat att parboende ska erbjudas för dem som så önskar. Det finns också beslut om att byggnation av trygghetsboende och särskilt boende på fastigheterna Gurkan 2 och Gurkan 4.

I det svar Kerstin Malmström har fått från kommunfullmäktige påpekas att det i dagsläget inte finns något formellt uppdrag att arbeta med ett nytt äldreboende i kommunen. Det kommer dock att initieras framöver och då ska hänsyn tas hennes medborgarförslag.

I svaret påpekas också att detaljplanen för Skärsjö udde tillåter en- och tvåbostadshus, men inte någon större byggnation, till exempel inte ett äldreboende. Det är därmed, skriver kommunfullmäktige, i nuläget inte aktuellt med ett äldreboende på Skärsjö udde.