I barn- och ungdomsnämnden har man berett ett ärende som handlar om belysningen på Norrtullskolan. Det är Eksjö kommunfastigheter, Ekfab, som äger skolan. Byte av belysning finns med i deras underhållsplan. I nuläget är det lysrör som ska bytas ut till ledbelysning.

Ekfab föreslog att man skulle byta ut belysningen till ledbelysning med styrning och möjlighet att variera mellan olika ljus. En sådan åtgärd skulle innebära en markant hyreshöjning. Ärendet var uppe hos kommunstyrelsen för beslut.

— Vi hanterade ärendet med ett avslag. V anser att det kommer att bli så stor förbättring bara genom att gå över till vanlig ledbelysning. Utifrån det ekonomiska läget som är nu anser vi inte att det är möjligt, berättar Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hon berättar om de olika alternativen att bara byta till ledbelysning och det mer avancerade systemen, som skiljer sig rätt mycket i pris.

— Det skiljer nästan 60 000 i hyreskostnad per år. När vi tittar på investeringen är det ungefär 800 000, mer för det avancerade systemet. Det tycker vi, i det här sammanhanget, är ganska mycket pengar. Därför avslår vi investeringen med att byta till ledbelysning med styrning, säger Annelie Hägg.

Norrtullskolan har sedan tidigare två klassrum med ledbelysning och styrning.