Sedan några år tillbaka hör även dans till Kulturskolans verksamhet. Även studieförbundet Vuxenskolan bedriver sådan undervisning för unga, men till en billigare peng. Där kostar en termin 450 respektive 480 kronor.

Det kan jämföras med Kulturskolans 800 kronor, oavsett ämne. Avgiften för deltagande i kören Pastellerna är dock 500 kronor. Lars Graneheim har föreslagit att Kulturskolan för dans ska ta ut en avgift som är likvärdig med Vuxenskolans.

När kulturskolechefens förslag var ett ärende för kommunstyrelsen blev beslutet att återremittera frågan till barn- och utbildningsutskottet.

– Det behövs ett omtag, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) och fortsätter:

– Att ta ut en lägre avgift för gruppverksamhet kan vara befogat, men vi tycker det är fel att jämföra sig med Vuxenskolan.

Hur det än blir kommer de nuvarande terminsavgifterna för Kulturskolan att gälla även i höst.

– En eventuell förändring är aktuell först till årsskiftet.