Det var i slutet av förra året som tillsynsnämnden, efter mer än tio år av krav om att fastighetsägaren måste renovera boningshuset, beslutade om rivningsföreläggande på både bostadshuset och den intilliggande garagebyggnaden på Industrigatan. Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen genom åren fått uppskov för att renovera fastigheterna.

Om rivningen inte utförs kan ägaren få betala vite om 120 000 kronor eller så beslutar nämnden att direkt förelägga fastighetsägaren om rivning.

Annons

I tillsynsnämndens beslut begär man att rivningen av huset ska genomföras selektivt och att resterna tillsammans med övrigt material på tomten, transporteras till godkänd återvinningscentral.

— Det är det beslut som fastighetsägaren har att förhålla sig till och vi har inte fått in någon överklagan, konstaterar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam. Det här är ett ärende som har funnits under en lång tid med olika ingångar. Det är inte alldeles enkelt och ibland kan lagstiftningen kännas lite trubbig.

Enligt Wirestam har huset varit uppe på agendan vid flera tillfällen de senaste åren, men trots att viljan om att få ordning på huset har funnits hos såväl kommunen som fastighetsägaren ser man nu ingen annan lösning än rivning.

Inget hopp

— Det viktigaste för nämnden, som har varit noga med att ge fastighetsägaren en rimlig tid att riva, är att någonting händer. Vi har i nämnden resonerat om renoveringsmöjligheter, men vi inser att det inte längre finns något hopp kvar för det, säger Wirestam.

— Det finns ett värde i huset, som från början var ett prydligt hus, men nu har vi kommit till vägs ände, avslutar han.

hus